ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบสระว่ายน้ำอย่างไร? เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

มาตรวจสอบอุปกรณ์ระบบสระว่ายน้ำสำคัญ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานที่ไม่ควรมองข้าม!

ระบบสระว่ายน้ำ

 

การมีสระว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำภายในบ้าน หรือสระว่ายน้ำของโรงแรม รีสอร์ตต่าง ๆ ถือเป็นมุมที่ช่วยให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย สร้างความสนุกสนานและความผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงยังสามารถสร้างบรรยากาศให้กับพื้นที่นั้น ๆ ให้มีความร่มรื่นโดดเด่นขึ้นได้อีกด้วย แต่ในการก่อสร้างสระว่ายน้ำนั้น นอกเหนือจากการออกแบบให้เกิดความสวยงาม เข้ากับพื้นที่ที่ต้องการแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่งคือ ระบบสระว่ายน้ำ ซึ่งในส่วนของการวางระบบสระว่ายน้ำ จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์สระว่ายน้ำที่ดีพอ เพราะอุปกรณ์ต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญ เปรียบได้กับหัวใจของสระว่ายน้ำเลยทีเดียว เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาคุณภาพน้ำในสระ และรวมถึงความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำอีกด้วย

ดังนั้นสำหรับใครที่เป็นเจ้าของสระว่ายน้ำ หรือกำลังวางแผนที่จะก่อสร้างสระว่ายน้ำเป็นของตัวเอง บทความนี้ บริษัท ที.เอส.พูล เซอร์วิส จำกัด จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญที่สระว่ายน้ำต้องใช้ และการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สระว่ายน้ำเหล่านี้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานในสระว่ายน้ำแต่ละระบบที่คุณเลือก เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้สระว่ายน้ำได้

ทำไมการตรวจสอบอุปกรณ์สระว่ายน้ำ จึงจำเป็น?

สระว่ายน้ำถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่จะต้องค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะในการก่อสร้าง ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จก็ไม่จบแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังจำเป็นต้องเตรียมค่าใช้จ่ายสำรองไว้สำหรับการดูแลและบำรุงรักษาสระว่ายน้ำด้วย ซึ่งในส่วนของการบำรุงซ่อมแซมในบางครั้ง หากเป็นการแก้ไขปัญหา ซ่อมแซมในส่วนที่ยากก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงเลยทีเดียว ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่กำลังวางแผนก่อสร้างสระว่ายน้ำ หรือในการดูแลสระว่ายน้ำหลังสร้างเสร็จและมีการใช้งานแล้ว การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์สระว่ายน้ำถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะอุปกรณ์ภายในระบบสระว่ายน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสะอาด หมุนเวียนน้ำในสระ หากอุปกรณ์เหล่านี้เกิดปัญหาก็จะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและอาจผิดกฎการควบคุมความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ได้ สำหรับการประกอบกิจการสระว่ายน้ำของทางโรงแรม รีสอร์ท หรือแม้กระทั่งโรงเรียน และโรงพยาบาล การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์สระว่ายน้ำจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกสระว่ายน้ำ

ประเภทของระบบสระว่ายน้ำ

ก่อนจะไปดูและตรวจสอบอุปกรณ์สระว่ายน้ำ เรามารู้จักกับระบบสระว่ายน้ำคร่าว ๆ ว่ามีแบบไหนบ้าง โดยในปัจจุบันการวางระบบสระว่ายน้ำที่นิยมใช้กันมีแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบหลัก คือ ระบบ Skimmer และระบบ Over Flow
ระบบสระว่ายน้ำแบบ Over Flow (ระบบน้ำล้น): ระบบ Over Flow จะมีกระบวนการทำงาน โดยการนำน้ำไปบำบัด ในลักษณะให้น้ำล้นออกมายังรางน้ำล้นด้านข้างสระ แล้วนำน้ำที่ล้นไปพักไว้ยังถังพักน้ำ (Surge Tank) และทำการปั๊มน้ำเข้าเครื่องกรองในห้องเครื่อง ซึ่งระบบนี้จะโดดเด่นด้านความสวยงาม เพราะจะทำให้ผิวน้ำตึงสวย น้ำอยู่ระดับเดียวกับพื้นรอบสระ
ระบบสระว่ายน้ำแบบ Skimmer: ระบบ Skimmer จะทำงานโดยการนำน้ำไปบำบัดผ่านช่องด้านข้างผนังสระ จึงจะต้องทำให้ระดับน้ำอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าพื้นสระประมาณ 4-10 เซนติเมตร ต่างจากระบบ Over Flow ตรงที่ไม่ต้องมีถังพักน้ำ (Surge Tank) ทำให้สามารถประหยัดน้ำและยังเป็นระบบที่มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสระว่ายน้ำที่ถูกกว่าระบบ Over Flow ด้วย ปัจจุบันระบบ Skimmer ยังสะดวกในการใช้งานมากขึ้น เพราะมีรูปแบบเป็นเครื่องกรองสำเร็จรูปที่นำมาติดไว้ขอบสระก็สามารถใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องมีการเดินท่อ

อุปกรณ์สระว่ายน้ำหลักที่สำคัญและการตรวจสอบความปลอดภัย

เมื่อทำความรู้จักกับระบบสระว่ายน้ำกันไปแล้ว ก็มากันที่อุปกรณ์สระว่ายน้ำสำคัญที่ในการวางระบบสระว่ายน้ำต้องใช้ มีอะไรบ้างที่ต้องมีในขั้นพื้นฐาน เพื่อที่เราจะสามารถเลือกอุปกรณ์สระว่ายน้ำได้อย่างเหมาะสม

1.ปั๊มสระว่ายน้ำ
อุปกรณ์สำหรับการวางระบบสระว่ายน้ำ ระบบหมุนเวียนน้ำในสระที่สำคัญมากก็คือ ปั๊มสระว่ายน้ำ อุปกรณ์ที่ทุกสระต้องมี เพื่อให้ระบบหมุนเวียนน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอัตราการไหลของน้ำที่ดีในการนำน้ำเข้าสู่การบำบัด โดยส่วนประกอบของปั๊มน้ำจะประกอบไปด้วย ตัวเรือนปั๊มหรือเสื้อ, มอเตอร์ปั๊ม, Mechanical Seal หรือตัวกันรั่วในปั๊มที่คอเพลา, ใบพัดปั๊มและฐานรองตัวปั๊ม ซึ่งในการเลือกปั๊มสระว่ายน้ำ จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสระว่ายน้ำ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการดูดน้ำและส่งน้ำได้สัมพันธ์กับระบบกรอง รวมถึงต้องคำนึงถึงปริมาตรน้ำในสระและระยะเวลาการหมุนเวียนของน้ำด้วย เพื่อให้ระบบกรองน้ำและระบบหมุนเวียนน้ำในสระทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบความปลอดภัยปั๊มสระว่ายน้ำ: ควรทำการตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำว่ามีรอยรั่วหรือไม่ หากเกิดรอยรั่วให้สังเกตว่าปั๊มจะดูดลมเข้าไปทำให้ดูดน้ำไม่ขึ้นและมอเตอร์จะร้อน จะทำให้ Seal ชำรุดและข้อต่อหน้าหรือหลังปั๊มจะรั่ว หากเป็นปั๊มที่ไม่โลหะเมื่อเกิดความร้อนก็ออาจจะละลายได้ ในการตรวจสอบให้ทดสอบโดยใช้การควบคุมการทำงานด้วยนาฬิกาตั้งเวลา ประมาณ 30 นาที แล้วเปิดการทำงานปั๊มใหม่ สังเกตว่าปั๊มดูดน้ำขึ้นหรือไม่และที่สำคัญคือต้องตรวจสอบสายไฟและมอเตอร์ด้วยว่ามีการยึดแน่นหรือไม่ เพราะหากไม่แน่นพอก็อาจทำให้มอเตอร์ไหม้ได้

2.เครื่องกรองสระว่ายน้ำ
อุปกรณ์ชิ้นต่อมาที่สำคัญและเกี่ยวข้องกันกับการใช้งานปั๊มสระว่ายน้ำคือ เครื่องกรองสระว่ายน้ำ เพราะนับได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นหัวใจสำคัญของในการวางระบบสระว่ายน้ำและระบบหมุนเวียนน้ำในสระว่ายน้ำเลยทีเดียว ในการพิจารณาเลือกเครื่องกรองก็จะต้องเลือกที่เหมาะและสัมพันธ์กับการใช้งานด้วย โดยเครื่องกรองสระว่ายน้ำนั้นมีด้วยกันหลายแบบคือ เครื่องกรองทราย, เครื่องกรองกระดาษและเครื่องกรองผ้า ซึ่งสิ่งสำคัญอีกประการที่จะต้องคำนึงถึงด้วยก็คือ การเลือกเครื่องกรองที่เหมาะกับปั๊มสระว่ายน้ำ รวมถึงขนาดท่อก็ต้องสัมพันธ์กัน เพราะเมื่ออุปกรณ์เหมาะสมและสัมพันธ์กันก็จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการกรองมากที่สุดและป้องกันไม่ให้ระบบเกิดปัญหาได้
การตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องกรองสระว่ายน้ำ: ควรตรวจสอบเครื่องกรองสระว่ายน้ำว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ หากเป็นเครื่องที่ทำด้วยสแตนเลสหรือโลหะ ควรสังเกตว่ามีคราบสนิมหรือไม่และควรเช็คที่บริเวณน็อตและสายรัดของตัวกรองว่ามีอาการฝืดหรือไม่ หากฝืดอาจทำการใส่น้ำมันหล่อลื่นไว้ในเบื้องต้น

3.ไฟใต้น้ำ
สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามอีกอย่างในการวางระบบสระว่ายน้ำก็คือ ไฟใต้น้ำ ที่จะช่วยให้การใช้สระว่ายน้ำในเวลาที่แสงน้อย มีความสว่างมากยิ่งขึ้น ซึ่งไฟสำหรับสระว่ายน้ำจะมีทั้งไฟ LED หรือไฟ Halogen ที่มีหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสำหรับติดตั้งแบบแขวนผนัง, แบบฝังผนัง, แบบติดผนัง และแบบขาตั้ง ซึ่งควรเลือกให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งานและรูปแบบของสระว่ายน้ำ ที่สำคัญสำหรับการติดตั้งไฟใต้น้ำเลยก็คือ ระบบหม้อแปลงว่าไฟนั้น ๆ ใช้กระแสไฟแบบ AC หรือ DC เพื่อป้องกันการเกิดความขัดข้องและเพื่อให้สามารถใช้งานกับไฟใต้น้ำที่เลือกมาได้
การตรวจสอบความปลอดภัยไฟใต้น้ำ: ควรทำการตรวจสอบการใช้งานของหลอดไฟว่าสามารถใช้งานใต้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ทั้งก่อนติดตั้งและที่ติดตั้งไว้แล้ว และเช็คกระแสไฟจากหม้อแปลงว่ามีความผิดปกติในการทำงานหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายระหว่างใช้งานสระว่ายน้ำ

4.ระบบบำบัดน้ำ หรือระบบฆ่าเชื้อโรค
การฆ่าเชื้อโรคและบำบัดน้ำภายในสระว่ายน้ำถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สิ่งที่ต้องมีอีกอย่างคือ ระบบบัดน้ำ หรือระบบฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานสระว่ายน้ำและรักษาความสะอาดอยู่เสมอนั่นเอง โดยระบบบำบัดน้ำมีหลายระบบด้วยกัน เช่น ระบบสระว่ายน้ำระบบเกลือ, ระบบคลอรีน, ระบบ UV และระบบโอโซน ที่จะช่วยกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียต่าง ๆ ที่อาจปนเปื้อนในสระได้ แนะนำว่าในการเลือกใช้นั้นควรพิจารณาจากประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ การทำงานที่จะต้องสัมพันธ์กับอุปกรณ์อื่น ๆ ของการวางระบบสระว่ายน้ำ รวมถึงการดูแลรักษาที่จะต้องคำนึงถึงด้วย เพราะระบบฆ่าเชื้อแต่ละแบบนั้นมีข้อดี ข้อด้อยแตกต่างกันไป
การตรวจสอบความปลอดภัยระบบบำบัดน้ำ: ระบบบำบัดน้ำ หรือระบบฆ่าเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นระบบแบบไหน นับว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงจำเป็นจะต้องทำการตรวจสอบสายไฟและตัวเครื่องของอุปกรณ์ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ โดยอาจสังเกตจากระดับค่า pH หรือค่าคลอรีนของน้ำในสระ โดยใช้เครื่องมือทดสอบน้ำสำหรับสระว่ายน้ำที่ใช้วัดค่า pH และคลอรีน ดูว่ามีค่าตามมาตรฐานอยู่หรือไม่ หากพบว่าไม่ตรงกับมาตรฐานก็อาจมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์ในระบบฆ่าเชื้อทำงานผิดปกติได้

อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์สระว่ายน้ำคือการตรวจดูระบบไฟฟ้า ห้องเครื่องหรือตู้ไฟไม่ให้มีความชื้นหรือมีความสกปรก เพราะจะทำให้ระบบของการทำงานของอุปกรณ์สระว่ายน้ำต่าง ๆ ที่ใช้ไฟฟ้าในการทำงาน เกิดการขัดข้องขึ้นและอาจเป็นอันตรายได้ ซึ่งนี่ก็คือการแนะนำการตรวจสอบอุปกรณ์สระว่ายน้ำในระบบสระว่ายน้ำเบื้องต้นเท่านั้น หากพบความผิดปกติใด ๆ ควรเรียกใช้บริการซ่อมแซมและตรวจสอบอุปกรณ์สระว่ายน้ำจากผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ใช้งานสระว่ายน้ำ

หากใครที่กำลังมีแผนก่อสร้างสระว่ายน้ำ ออกแบบสระว่ายน้ำ วางระบบสระว่ายน้ำใหม่ และต้องการอุปกรณ์สระว่ายน้ำครบวงจร บริษัท ที.เอส. พูล เซอร์วิส จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญงานด้านสระว่ายน้ำครบวงจร รับออกแบบสระว่ายน้ำ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ วางระบบสระว่ายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นระบบสระว่ายน้ำ overflow หรือระบบ Skimmer ระบบสระว่ายน้ำระบบเกลือ ระบบคลอรีนและระบบอื่น ๆ รวมถึงเป็นบริษัทรับซ่อมสระว่ายน้ำ ที่รับซ่อมสระว่ายน้ำ ซ่อมกระเบื้องสระว่ายน้ำ ให้บริการครบ จบในที่เดียว โดยทีมงานมืออาชีพที่เน้นงานคุณภาพและความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก จึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้สระว่ายน้ำที่สวยงาม ปลอดภัย ตามแบบที่ต้องการ พร้อมการดูแลที่ดี เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานของสระว่ายน้ำ

บริษัท ที.เอส. พูล เซอร์วิส จำกัด

ยินดีให้คำปรึกษางานด้านสระว่ายน้ำครบวงจร ดูแลงานด้านระบบสระว่ายน้ำ รับวางระบบสระว่ายน้ำ
รับออกแบบสระว่ายน้ำ ก่อสร้างสระว่ายน้ำ รับซ่อมสระว่ายน้ำ ซ่อมกระเบื้องสระว่ายน้ำ
รับสร้างสระว่ายน้ํา 4x8 ราคาคุ้มค่า พร้อมทั้งบริการอุปกรณ์สระว่ายน้ำครบวงจร

โทร. 02-186-2368, 089-445-5815, 086-779-3849
LINE : https://line.me/ti/p/~089445581, https://line.me/ti/p/~0867793849
Facebook : https://www.facebook.com/thavorn.sodalad