Phone

02-186-2368

Fax

02-186-2367

ออกแบบสระน้ำโดยผู้เชี่ยวชาญ

เรามีบุคคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านการติดตั้งระบบต่างๆ รวมถึง สถาปนิกมืออาชีพ

ผู้นําในการออกแบบสระว่ายน้ำคุณภาพ

เน้นคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้า

พร้อมบริการให้คำปรึกษากับลูกค้า

ให้คําปรึกษาในด้านการทําสระว่ายน้ําหรือการใช้อุปกรณ์ต่างๆ

T.S. Pool Service

บริการออกแบบสระว่ายน้ำคุณภาพครบวงจร

บริการออกแบบสระว่ายน้ำ

ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบสระว่ายน้ําทางเราจึงเป็นหนึ่งในหลายบริษัทที่รับออกแบบและทําสระว่ายน้ําได้อย่างดีเยี่ยม การให้บริการลูกค้าและการให้คําปรึกษาในด้านการทําสระว่ายน้ําหรือการใช้อุปกรณ์ต่างๆถือเป็นจุดเด่นที่ทําให้เราเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าหลายท่าน

บริการติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ

ด้วยประสบการณ์ในการทํางานและบุคคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านการติดตั้งระบบต่างๆและสถาปนิกอาชีพจํานวนมาก จึงทําให้ทางเราเป็นผู้นําในการออกแบบสระว่ายน้ําคุณภาพตามไสตล์ที่ท่านลูกค้าชอบ

บริการหลังการขาย

สําหรับโปรโมชั่นของทางเรานั้น เมื่อลูกค้าซื้อเครื่องผลิตคลอรีน (Salt Chiorinator) จะมีบริการติดตั้งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล